Etiketler

Taşnaklar Türklere güvenmemekte haksız mı?

Oysa halen yaşamakta olan Anadolu’nun en eski üç partisinden (diğer ikisi de Ermeni partilerdir: Armenagan ve Hınçak) biri olanTaşnaksutyun’un tarihi, Türkiye’nin Ermeni meselesini gerçekten anlayabilmenin en önemli anahtarlarından biridir.

'Agresif inkarcılık’

Daha önceki yazımızda değindiğimiz gibi, Ermeni soykırımı inkarcılığı, 2000’li yıllarla birlikte agresif bir özellik kazandı.

Yalancısın demek cezaya tâbidir

Öfkemden, burnumdan soluyorum ama aslında çaresizim. Anlatacağım olay inanılır gibi gelmese de gerçek...