Etiketler

Dünün Engellenen Sempozyumdan Bugünün ,1909'da Adana da Ne Oldu Sempozyumuna

Tarihin bazı yașanmıș acı olaylarına karșı șeffaflașamamak ve bunlarla yüzleșememek, çağımızda kabul görmeyen bir tutum